Waarom 3D reconstructies?

Wanneer een gebouw of object incompleet is of zelfs helemaal verdwenen, is het mogelijk om die veranderingen digitaal terug te draaien en missende delen aan te vullen of te reconstrueren. 3D maakt het mogelijk om vanaf verschillende perspectieven naar een object, gebouw, site of het onderzoek zelf te kijken. Bij uitstek is het een platform om ideeën uit te testen, te communiceren met andere specialisten of met behulp van het 3D model resultaten aan het publiek te tonen.

Onze werkwijze

3D reconstructies en restauraties worden door de specialisten van Panoptes op basis van (wetenschappelijk) onderzoek gemaakt. Wij vullen objecten digitaal aan, plaatsen deze terug in hun oorspronkelijke omgeving en brengen hele sites digitaal in 3D tot leven. De reconstructie wordt een beargumenteerd model voorzien van annotaties, verantwoording en literatuurverwijzingen, vergelijkbaar met voetnoten en de literatuurlijst in wetenschappelijke publicaties. De opbouw is altijd te herleiden, te verifiëren en bij voortschrijdend inzicht kan een reconstructie snel worden aangepast aan nieuwe ideeën over ons verleden. Het 3D model kan zo zelf ook de basis vormen voor het verkrijgen van nieuwe inzichten. Voor de reconstructie wordt de gehele context gedetailleerd uitgewerkt en gespecificeerd. Een reconstructie is op deze manier zelf een onderzoek waar kennis wordt samengebracht en is steeds opnieuw voor velerlei doeleinden te gebruiken.

Toepassingen

3D reconstructies kunnen op verschillende manieren gepresenteerd worden, afhankelijk van de wensen en doelgroepen. Variërend van eenvoudige illustraties en 3D pdf’s tot hoogwaardige applicaties, digitale catalogi, interactieve websites tot decorstukken in films. Een 3D model is een duurzame investering voor het visualiseren van erfgoed. Behalve dat het model altijd kan worden aangepast of uitgebreid, kan het model steeds opnieuw voor verschillende functies worden gebruikt!