Wij bouwen de brug tussen cultureel erfgoed en 3D technologie. Onze medewerkers zijn erfgoedprofessionals gespecialiseerd in het documenteren, onderzoeken en presenteren van erfgoed met de nieuwste technieken. Als geen ander kunnen wij u helpen om onze geschiedenis te behouden voor de toekomst. Een 3D scan, reconstructie of visualisatie, we horen graag wat we voor u kunnen doen! Op onze website tonen wij enkele van de mogelijkheden. Heeft u vragen, een digitaal probleem, ideeën of wilt u meer informatie, bel of mail ons. We staan u graag te woord.

Documentatie

Grote en kleine objecten, gebouwen en complete sites documenteren wij snel, nauwkeurig en gedetailleerd met onze hoogwaardige 3D scanners. Wanneer snel complexe situaties moeten worden vastgelegd is het gebruik van een 3D opname een enorme verrijking van de _toolbox _van de erfgoedprofessional. Onze medewerkers zijn allen opgeleid als erfgoedprofessional en weten daardoor als geen ander wat belangrijk is in de documentatie. De erfgoedspecialist in het veld kan meer tijd besteden aan de interpretatie en door de 3D scan van Panoptes vertrouwen op een snelle, nauwkeurige en complete documentatie.

Reconstructie

Panoptes maakt 3D reconstructies van objecten, gebouwen en sites. Heeft u een incompleet object dat u in zijn geheel wilt bewonderen zonder het origineel te wijzigen, of wilt u in 3D kunnen zien hoe een stad er in de middeleeuwen uitzag? Dat is voor ons geen probleem. Wij kunnen objecten digitaal aanvullen, terugplaatsen in hun oorspronkelijke omgeving en hele sites digitaal in 3D tot leven brengen. Dit doen we altijd op basis van gedegen onderzoek. Ons 3D model wordt vergezeld van een rapport waarin staat welke bronnen de basis vormen voor de reconstructie en waarop verschillende elementen in de reconstructie zijn gebaseerd. Op deze manier is de opbouw altijd te herleiden, eventueel te verifiëren en bij voortschrijdend inzicht kan de reconstructie snel worden aangepast aan nieuwe ideeën over ons verleden.

Een tekening in 2D is weliswaar vaak sneller gemaakt, vooral ook omdat specifieke details kunnen worden “weggeschetst”, bijvoorbeeld een gebouw of een site zijn slechts vanaf één perspectief weergeven. Voor een 3D reconstructie wordt de gehele context gedetailleerd uitgewerkt en gespecificeerd. In zekere zin is een reconstructie op deze manier zelf te zien als een onderzoek, het product van samengebrachte kennis. Juist deze complete aard van de reconstructie maakt dat het model steeds opnieuw voor verschillende uiteenlopende doeleinden te gebruiken is.

Onderzoek

Bij onderzoek of het uitwerken van veldwerk hebben 3D datasets grote toegevoegde waarde.

3D scans

Met 3D scans kunnen omissies en fouten in de velddatasets vaak eenvoudig worden hersteld. De 3D metingen zijn op ware grootte en kunnen worden opgeleverd in elke gewenste projectie zoals RD. Hiermee kunnen bijvoorbeeld oppervlaktes, afstanden en inhouden eenvoudig worden (na)gemeten en is het mogelijk digitaal terug te keren naar het veldwerk. In veel gevallen kunnen zelfs nog onopgemerkte features, wellicht verondersteld of pas herkend gedurende het onderzoek, worden teruggevonden in de 3D scan. Een 3D scan kan wellicht gekarakteriseerd worden als ‘overcompleet’, waardoor in veel gevallen standaard meer wordt gedocumenteerd dan enkel het beoogde.

3D modellen/ reconstructies

3D modellen van onderzoeksobjecten maken het mogelijk op een nieuwe manier naar onderzoeksdata te kijken. Door interpretaties en ideeën over bijvoorbeeld gebouwde constructies of inrichtingen in 3D om te zetten kunnen ze vanuit alle hoeken worden bekeken. Zaken die in 2D goed mogelijk leken, blijken in 3D vaak niet te werken. Hierdoor ontstaan vaak nieuwe inzichten. Deze zijn ook nog eens makkelijk te delen met anderen doordat een visualisatie in 3D kan werken als een universele taal. Verschillen in terminologie en taal tussen verschillende disciplines vervallen of zijn minder belemmerend. Het is in 3D letterlijk mogelijk om het onderwerp van onderzoek vanuit een ander perspectief te bekijken.

Communicatie

Een object of site vastgelegd in 3D heeft bij uitstek een meerwaarde in de communicatie tussen erfgoedspecialisten zelf, maar vooral ook bij communicatie buiten het werkveld, bijvoorbeeld met (bouw)technici en het algemene publiek. Een 3D model van een object of complete reconstructie kan bijvoorbeeld in 3D worden gepresenteerd op een website, worden ingebed in een eenvoudig 3D pdf of bekeken worden met een VR-bril in zijn oorspronkelijke context. Door middel van 3D is het mogelijk communicatie efficiënt visueel te ondersteunen.

Beheer

Door het vergelijken van 3D scans van een object, gebouw of locatie kunnen veranderingen worden waargenomen. Door de puntenwolken van ingemeten datasets van verschillende periodes met elkaar te vergelijken kunnen veranderingen of vervormingen door de tijd heen worden gevolgd. Een 3D scan kan op deze wijze als een 0-meting worden gebruikt waarmee de staat van het object op een bepaald moment kan worden vastgelegd. Denk bijvoorbeeld aan een museumobject dat uitgeleend wordt en bij terugkomst gecontroleerd kan worden, een gebouw voorafgaand aan een grote renovatie of het monitoren van ondergrondse gangen. Het grootste voordeel van een puntenwolk in dit gebruik is dat de puntenwolk een groot oppervlak kan beslaan, hierdoor worden niet enkel specifieke punten gedocumenteerd maar complete oppervlaktes waardoor iedere verandering op welke plek dan ook gedetecteerd kan worden. Daarnaast is het mogelijk de puntenwolk ook als basis te gebruiken voor onderhoudsdoeleinden waarin eenvoudig oppervlaktes, afstanden en inhouden kunnen worden bepaald. Ook is het mogelijk BIM-modellen voor onderhoudsmanagement of het plannen van verbouwingen en uitbreidingen te realiseren.